Aktiivsete tingimuste nimekiri

Nimetus Tüüp Kasutaja nõusolek
Digiriigi Akadeemia kasutustingimused Saidi kasutustingimused Kõik kasutajad

Kokkuvõte

 

 

Digiriigi Akadeemia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud Moodle platvormil põhinev õppekeskkond. Andmete kogumisel ja töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest ning teistest Eesti Vabariigis isikuandmete töötlemisele kohalduvatest õigusaktidest ning rakendamine erinevaid meetmeid, et oleks tagatud andmete käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

Me kogume sinu isikuandmeid ja sinu tuvastamist võimaldavat teavet, kui lood endale kasutajakonto ja õpid Digiriigi Akadeemia kursustel. Kasutajakonto loomisel küsime sinu ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja isikukoodi. Lisaks kogume ka sinuga seotud infot õpitulemuste, õpianalüütika ja muu õppega seonduva kohta. Sa võid eelpool toodud andmete esitamisest ja jagamisest keelduda, aga siis ei ole sul võimalik osaleda kasutaja registreerimist eeldavatel kursustel.

ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID-ga õppekeskkonda sisenemisel rakenduvad TARA-teenuse andmekaitse tingimused, millega saad tutvuda siin.

Kõikide kasutaja andmetele ja õpianalüütika andmetele töötlemise õigus on Tallinna Tehnikaülikoolil (kuni 2023.aastani), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil ning lisaks asutusepõhiste koolituste puhul sellel konkreetsel asutusel. Sul on õigus võimalik taotleda enda kasutajakonto ja andmete kustutamist. Andmed kustutatakse pärast seda, kui neid pole vaja õigusaktidest tuleneval kogumise eesmärgil (nt struktuuritoetuse kasutamine). Me ei jaga sinu andmeid ilma sinu nõusolekuta kolmandale osapoolele.

Küsimuste korral kirjuta digiakadeemia@mkm.ee. Kui leiad, et oleme isikuandmete töötlemisel riivanud su õigusi, siis on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.